How music can change your life and work
edward-cisneros-489363-unsplash.jpg

Custom Jazz

custom jazz

CUSTOM JAZZ
LEADING CHANGE BY NEW CORE NARRATIVES
maatwerksessie

 
dialogic od.gif

Veranderprocessen verlopen minder voorspelbaar dan je zou verwachten. Controle op grond van lineaire logica is niet mogelijk. Wat wel mogelijk is: een slimme manier van beïnvloeding. Inzicht in de complexe werking van veranderprocessen is hierin onontbeerlijk. Behulpzaam hierbij is Dialogic OD (‘Organizational Development’) (een recente benadering in de theorie van verandermanagement, ontwikkeld door organisatiewetenschappers Marshak en Bushe), die erop gebaseerd is, je eigen proces en identiteit helder te krijgen door deze waar te nemen vanuit een alternatief perspectief. Bijvoorbeeld het perspectief van een improviserend jazzcombo. Van daaruit kun je een nieuw ‘verhaal’ over jezelf, je team of je organisatie ontwikkelen. Hiervandaan ga je met je thema’s en uitdagingen aan de slag. Zelf. Niemand vertelt je wat je moet doen. Je krijgt een kader dat begrenzingen biedt, en vooral ruimte om datgene te laten ontstaan (‘emergeren’) wat Wil ontstaan.

CUSTOM JAZZ is een benadering die gebaseerd is op een eenvoudig principe. Onderzoek wat er speelt. Kijk waar de uitdaging ligt. Vorm een beeld van het proces en de spelers. Onderzoek dit beeld vanuit het perspectief van ‘the groove’. Reflecteer hierop. Kijk in hoeverre er iets verandert aan de energie en aanpak van de uitdaging. Ga aan de slag.

CUSTOM JAZZ wordt ingezet in adviestrajecten, bij veranderuitdagingen, teamsessies, strategiesessies en in het algemeen alle situaties waarin het gewenst is om een situatie vanuit een alternatief perspectief te bekijken om van daaruit de kansen op succes te vergroten en positieve ontwikkelingen te versnellen.

Onderwerpen waar CUSTOM JAZZ de aandacht op kan richten:

- persoonlijk leiderschap
- vakmanschap in de 21e eeuw
- verandergemak en improvisatievermogen (‘learning agility’)
- digitale transformatie en de rol van de mens daarin
- teamdynamiek
- effectiviteit van organisaties in de dynamiek van de 21e eeuw
- creativiteit en innovatie


WERKWIJZE:
Neem hierover contact op met Rik Spann. Na een toelichting van de benadering bespreken we uw situatie, kijken we naar de voorwaarden. en onderzoeken we of een sessie van CUSTOM JAZZ zinvol zou kunnen zijn.